Stichting GaN opgeheven

Nationale Databank Flora en Fauna maakt doorstart

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) maakte op 1 januari 2014 een doorstart. Per 1 januari 2014 neemt BIJ12 de verantwoordelijkheid voor het beheer en exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna, inclusief Het Natuurloket, over van de stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De Stichting GaN heeft al haar activiteiten per 1 januari 2014 beëindigd.

Bij de doorstart van de NDFF zijn verschillende organisaties betrokken. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de departementen van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M), Rijkswaterstaat (RWS) en terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Landschappen hebben eind 2013 een consortium opgericht. Dat consortium is van mening dat de NDFF een zeer nuttige maatschappelijke functie vervult. Daarom is besloten de exploitatie van de NDFF in handen te geven van BIJ12, de nieuwe gemeenschappelijke werkorganisatie van samenwerkende de provincies.

Kwaliteit en service

De kwaliteit en het serviceniveau van de NDFF blijven onveranderd. Om ook de toestroom van nieuwe data naar de NDFF te kunnen garanderen, wordt gewerkt aan overeenkomsten met de bronhouders. Het consortium heeft een begroting opgesteld voor de komende drie jaar. Naar verwachting zal bij gelijkblijvende dienstverlening het tarief voor een abonnement op de NDFF ongewijzigd blijven.

Aansturing

Continuïteit van de kennis en ervaring rondom de NDFF is geborgd met de detachering van Martin Epe (beheer en onderhoud) en Renee Bekker (kwaliteitsborging) bij BIJ12.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van Het Natuurloket: helpdesk@natuurloket.nl of 0800 2356333.

Of kijk voor meer informatie op:

www.natuurloket.nl
www.bij12.nl